Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


DEVIZAHITELES PÁRT CÉLJAI

DEVIZAHITELES PÁRT CÉLJAI

[alapszabály-kivonat]
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) rendelkezéseinek megfelelően az alul [9.§ (7)] megnevezett létesítő személyek [Ptk. 3:5.§ d)] a következők szerint állapítjuk meg a Devizahiteles Párt Alapszabályát:

1.§ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

(1) A Párt neve: Devizahiteles Párt – rövidített neve: D-Párt
(1a) A Párt jogállása. A Párt jogi személy[Ptk. 3:63.§ (1), Ptv. 1.§].
(1b) A Párt olyan egyesület, amely nyilvántartott tagsággal rendelkezik és ezúton kijelenti, hogy a Ptv. rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el [Ptv. 1.§].
(2) A Párt alapvető célja (alapcél) a devizahitelesek fogyasztói jogvédelme, az országos méretű devizahiteles társadalmi-gazdasági konfliktus megoldásának elősegítése, a devizaadósok elleni bírósági végrehatások és kilakoltatások azonnali leállításának követelése, a devizakárosultak azonnali, teljes és feltétlen kártalanításának elérése, országgyűlési vizsgálóbizottság felállításának követelése.
(3) A párt további célja a magyar állam és társadalom mélyreható átalakításának követelésével a demokrácia és jogállam, az emberi jogok és alapvető szabadságok helyreállítása, a vallásszabadság, az állam és az egyház következetes elválasztása, a kisegyházak jogai visszaadása, fellépés a gyűlöletkeltés minden tartalma és formája ellen.
(3a) A párt célja a tiszta közélet és a korrupciómentes közjavak helyreállítása hazánkban.
(3b) A párt kezdeményezi a politikai- és pártelitek, valamint személyi környezetük közjavakból uniós és hazai közbeszerzéseken szerzett vagyoni gyarapodásának független vizsgálóbizottság által történő feltárását.
(4) A párt célja a dolgozó ember megbecsülése és uniós minimálbér bevezetésének elérése, a foglalkoztatás közmunka rendszerének átalakításával és termelő beruházások létesítésével a helyben lakók foglalkoztatásának elérése.
(4a) A párt visszahívja a külföldre kényszerült munkavállalókat, elősegíti a társadalmi és gazdasági visszatérésük reorganizációját, képviseli érdekeiket.
(4b) A párt támogatja a kis- és közepes vállalkozásokat a termelő, beruházó, szolgáltató piaci szektorokban és részükre kedvezményes beruházási hitelek nyújtását.
(5) A párt célja a lakosság szociális ellátó rendszerei átfogó reformjának elérése.
(5a) Az egészségügyi és kórházi beteg ellátások elégtelenségének felszámolása, a betegek, valamint az egészségügyben dolgozó orvosok és ápolók érdekeinek harmonizálása, átfogó egészségügyi reform kidolgozása és bevezetése.
(5b) A párt célja a szegényekről gondoskodás országos ellátó rendszerének kiépítése, a senkit nem hagyunk az út szélén gondozóelv megvalósítása.
(6) A párt célja az alap-, közép- és felsőfokú oktatás átfogó reformjának elérése a hagyományok és a modernitás követelményeinek, valamint az oktatásban dolgozók érdekeinek érvényesítésével.
(7) A párt célja a világszínvonalú magyar tudomány és kutatás önállóságának, önigazgatásának és finanszírozásának helyreállítása.
(8) A párt célja a nyugdíjasok védelme, a járulékokkal szerezhető nyugdíjbiztosítás megtartása, a megszerzett nyugdíjhoz való jog védelme, a nyugdíj mellett adókedvezményekkel végezhető jövedelemszerzés elősegítése.
(9) A párt célja a fiatalok munkába állásának elősegítése, részükre uniós színvonalú foglalkoztatási lehetőségek elérése, a biztos pályakép és karrier elősegítése, az idősebb nemzedék hagyományainak átadása az idősek és fiatalok országos párbeszéd szorgalmazásával.
(10) A párt célja az egészséges élet- és környezet társadalmi feltételeinek elősegítése, az élhető ország elérése.
(11) A párt célja a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, a tömegközlekedés zsúfoltságának megszüntetése, az elmaradott vidéki úthálózat korszerűsítése, a lakóhelyhez közel elérhető szolgáltatások bevezetése.
(12) A párt célja az Európai Unió demokratizálása, decentralizálása, az uniós alapértékek védelme, a jog és biztonság térségének érvényesítése, az uniós jogok tagállami érvényesülésének elősegítése.
(13) A párt társadalmi konzultációt kíván kezdeményezni hazánk széles népi konszenzuson alapuló külpolitikai orientációjáról.
(14) A párt a haza védelmének hatékonyabbá tétele érdekében támogatja a haderőreformot, a nemzetközi válságok folytán különösen az önvédelmi képességek és önvédelmi doktrína kialakítását, valamint hazánk nemzetközi önvédelmi jellegű katonapolitikai integrációkban való részvételét.
(15) A párt célja az ügynöklista nyilvánosságra hozatalának elérése, a hazai titkosszolgálatok egységes szervezetbe integrálása, diszfunkciójuk megszüntetése.

2.§ A PÁRT TEVÉKENYSÉGE.

A Párt a szervezet politikai főtevékenységi körében [TEÁOR ’08 – 9492 politikai tevékenység] és a Párt célja szerinti besorolásának megfelelő jogvédő tevékenysége [devizahitelesek fogyasztói jogvédelme] körében véleményt nyilvánít, politikai demonstrációkat szervez, valamint jelölteket állít vagy támogat az országgyűlési képviselők, az európai parlamenti képviselők, továbbá az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán.
Dr. Kriston István,
a Devizahiteles Párt (bejegyzés alatt) ügyvezetője